सर्व्हिसेस

 • मार्गदर्शन व सल्ला
 • राज्य शासनाच्या व केंद्र शासनाच्या योजनेचे प्रकल्प अहवाल
 • सेंद्रिय शेतीचे जोडधंदा व लघुउद्योग यांचे मार्गदर्शन व सल्ला
 • माती, पाणी, देठ, पान, तपासणी आणि त्याबाबतचे मार्गदर्शन व सल्ला
 • अन्नद्रव्य, अन्नघटक नियोजन (खते, सुक्ष्मद्रव्य )
 • निर्यातक्षम शेतीचे मार्गदर्शन व  पॅकेजिंग
 • शेतकऱ्यांच्या यशकथा, पुरस्कार प्रकल्प अहवाल
 • फळ बागेची लागवड, नर्सरी बाबत मार्गदर्शन व सल्ला
 • कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग बाबत मार्गदर्शन
 • बीजोत्पादन बियाणे जाती, लागवड मार्गदर्शन
 • यांत्रिकरणाबाबत माहिती व सल्ला
 • पिकांच्या रोग किडीचे नियंत्रण बाबत नियोजन
 • साठवणूक व प्रक्रिया