जिद्दी महिलांच्या कष्टावरच घराचं घरपण टिकून आहे

शेतीचा शोध लावण्यापासून ते व्यसनी नवऱ्याच्या तावडीतून शेती वाचवण्याचे
कसब स्त्रीलाच अवगत आहे. तीला माहिती आहे की एकर दोन एकर हक्काची शेती
असेल तर त्यात पडेल ते कष्ट ऊपसून एका दाण्याचे हजार दाणे काढता येतात.
शिवारात शेत अन् गावात घर झाले की त्या माऊलीला कशाची चिंता सतावत नसते.